C C C C A+ A A- X

Деловодства

Деловодство

Работно време

  • от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Служба „Съдебно деловодство“ включва: двама деловодители. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове. Извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела.

Общи функции на съдебното деловодство:

  • Окомплектова разпределените по докладчици входящи документи;
  • Извършва вписвания в съответните деловодни книги;
  • Предоставя справки по делата;
  • Организира и поддържа подреждането на делата в деловодството;
  • Изготвя копия и заверени преписи по висящи дела, които се дават на страните и техните пълномощници след подаване на молба, съответно резолюция на съдия докладчик и след заплащане на дължимата държавна такса, която е 1,50 лв. за първа и по 1,00 лв. за всяка следваща страница.

Служителите от служба „Съдебно деловодство“ нямат право да дават правни консултации.

Съдебни деловодители

стая № 2

тел.: 0605 640 16

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация