C C C C A+ A A- X

Декларации

Декларации по Закон за противодействие на корупцията (ЗПК)

Декларации по смисъла на чл. 49, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закон за противодействие на корупцията (ЗПК), подадени от съдебните служители от администрацията на Районен съд – Омуртаг

Р Е Г И С Т Ъ Р
на подадените от съдебните служители, 
ЕЖЕГОДНИ декларации по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК
№ по ред Съдебен служител ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 49, ал. 1, т. 2 по чл. 49, ал. 1, т. 4
вх. № и дата на подаване вх. № и дата на подаване
1 Дафинка Зъмбова вх. № 2/08.05.2024 г.  
2 Димитър Дянков вх. № 4/09.05.2024 г.  
3 Диянка Константинова вх. № 3/08.05.2024 г.  
4 Евгени Станчев вх. № 10/13.05.2024 г.  
5 Кирил Кирилов вх. № 7/13.05.2024 г.  
6 Мариана Василева вх. № 1/08.05.2024 г.  
7 Маринка Стоянова вх. № 8/13.05.2024 г.  
8 Снежана Миленкова вх. № 11/14.05.2024 г.  
9 Стела Точкова вх. № 12/15.05.2024 г.  
10 Тошка Тодорова вх. № 6/13.05.2024 г.  
11 Христина Петкова вх. № 9/13.05.2024 г.  

 


 

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Декларации по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), подадени от съдебните служители от администрацията на Районен съд – Омуртаг

Р Е Г И С Т Ъ Р
на подадените от съдебните служители, 
декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1, и т. 3 от ЗПКОНПИ
№ по ред Съдебен служител ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 35, ал. 1, т. 1 по чл. 35, ал. 1, т. 3
вх. № и дата на подаване вх. № и дата на подаване
1 Анета Цветкова   вх. № 4/07.06.2018 г. 
2 Дафинка Зъмбова   вх. № 6/08.06.2018 г. 
3 Димитър Дянков   вх. № 8/08.06.2018 г. 
4 Диянка Константинова   вх. № 3/04.06.2018 г. 
5 Евгени Станчев   вх. № 1/01.06.2018 г. 
6 Кирил Кирилов   вх. № 2/04.06.2018 г. 
7 Мариана Василева   вх. № 9/08.06.2018 г. 
8 Румен Станчев   вх. № 5/07.06.2018 г. 
9 Снежана Миленкова   вх. № 7/08.06.2018 г. 
10 Стела Точкова   вх. № 13/08.06.2018 г. 
11 Таня Благоева   вх. № 14/08.06.2018 г. 
12 Тодорка Стоичкова   вх. № 10/08.06.2018 г. 
13 Тошка Тодорова   вх. № 11/08.06.2018 г. 
14 Христина Петкова   вх. № 12/08.06.2018 г. 
15 Маринка Стоянова   вх. № 1/27.09.2022 г.

 

Р Е Г И С Т Ъ Р
на подадените от съдебните служители, 
ВСТЪПИТЕЛНИ декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ
№ по ред Съдебен служител ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 35, ал. 1, т. 2 по чл. 35, ал. 1, т. 4
вх. № и дата на подаване вх. № и дата на подаване
1 Анета Цветкова вх. № 4/08.06.2018 г.   
2 Дафинка Зъмбова вх. № 5/08.06.2018 г.   
3 Димитър Дянков вх. № 7/08.06.2018 г.   
4 Диянка Константинова вх. № 3/08.06.2018 г.   
5 Евгени Станчев вх. № 1/08.06.2018 г.   
6 Кирил Кирилов вх. № 2/08.06.2018 г.   
7 Мариана Василева вх. № 8/08.06.2018 г.   
8 Снежана Миленкова вх. № 6/08.06.2018 г.   
9 Стела Точкова вх. № 12/08.06.2018 г.   
10 Тодорка Стоичкова вх. № 9/08.06.2018 г.   
11 Тошка Тодорова вх. № 10/08.06.2018 г.   
12 Христина Петкова вх. № 11/08.06.2018 г.   
13 Маринка Стоянова вх. № 11/27.09.2022 г.   

 

Р Е Г И С Т Ъ Р
на подадените от съдебните служители, 
ЕЖЕГОДНИ декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ
№ по ред Съдебен служител ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 35, ал. 1, т. 2 по чл. 35, ал. 1, т. 4
вх. № и дата на подаване вх. № и дата на подаване
1 Анета Цветкова вх. № 44/10.05.2021 г.;
вх. № 39/14.05.2020 г.;
вх. № 29/14.05.2019 г. 
 
2 Дафинка Зъмбова вх. № 4/11.05.2023 г.;
вх. № 7/12.05.2022 г.;
вх. № 46/10.05.2021 г.;
вх. № 32/11.05.2020 г.;
вх. № 19/22.04.2019 г. 
 
3 Димитър Дянков вх. № 7/12.05.2023 г.;
вх. № 8/12.05.2022 г.;
вх. № 53/10.05.2021 г.;
вх. № 34/12.05.2020 г.;
вх. № 21/03.05.2019 г. 
 
4 Диянка Константинова вх. № 3/11.05.2023 г.;
вх. № 9/13.05.2022 г.;
вх. № 45/10.05.2021 г.;
вх. № 37/13.05.2020 г.;
вх. № 22/08.05.2019 г. 
 
5 Евгени Станчев вх. № 2/10.05.2023 г.;
вх. № 4/09.05.2022 г.;
вх. № 52/10.05.2021 г.;
вх. № 42/18.05.2020 г.;
вх. № 27/13.05.2019 г. 
 
6 Кирил Кирилов вх. № 1/10.05.2023 г.;
вх. № 1/27.04.2022 г.;
вх. № 48/10.05.2021 г.;
вх. № 36/12.05.2020 г.;
вх. № 23/08.05.2019 г. 
 
7 Мариана Василева вх. № 9/12.05.2023 г.;
вх. № 2/03.05.2022 г.;
вх. № 47/10.05.2021 г.;
вх. № 33/11.05.2020 г.;
вх. № 20/03.05.2019 г. 
 
8 Снежана Миленкова вх. № 5/11.05.2023 г.;
вх. № 5/12.05.2022 г.;
вх. № 49/10.05.2021 г.;
вх. № 38/13.05.2020 г.;
вх. № 24/08.05.2019 г. 
 
9 Стела Точкова вх. № 11/15.05.2023 г.;
вх. № 10/13.052022 г.;
вх. № 43/10.05.2021 г.;
вх. № 40/14.05.2020 г.;
вх. № 28/14.05.2019 г. 
 
10 Тодорка Стоичкова вх. № 25/09.05.2019 г.   
11 Тошка Тодорова вх. № 10/15.05.2023 г.;
вх. № 6/12.05.2022 г.;
вх. № 51/10.05.2021 г.;
вх. № 41/15.05.2020 г.;
вх. № 30/14.05.2019 г. 
 
12 Христина Петкова вх. № 8/12.05.2023 г.;
вх. № 3/09.05.2022 г.;
вх. № 50/10.05.2021 г.;
вх. № 35/12.05.2020 г.;
вх. № 26/13.05.2019 г. 
 
13 Маринка Стоянова вх. № 6/12.05.2023 г.  

 

Р Е Г И С Т Ъ Р
на подадените от съдебните служители,
ПРИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ
№ по ред Съдебен служител ДЕКЛАРАЦИИ    
по чл. 35, ал. 1, т. 2 по чл. 35, ал. 1, т. 4    
вх. № и дата на подаване вх. № и дата на подаване    
1 Тодорка Стоичкова вх. № 31/01.10.2019 г.      
2 Анета Цветкова вх. № 54/09.11.2021 г.      

 


Забележка: В Районен съд - Омуртаг всички съдебни служители са подали декларации в законоустановения срок.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация