C C C C A+ A A- X

Регистратури

Регистратура

Работно време

  • от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Служба „Регистратура“ е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа - искови молби, жалби други документи. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.

В регистратурата на районния съд се приемат и регистрират книжата на насрочени продажби: протоколи за деня на разгласяване на обявленията за провеждане на публична продан, обявления за проданта, копия от вписаните възбрани, сведения за тежестите от териториалната дирекция на Националната агенция за приходи, от службата по вписвания, нотариалният акт и наддавателни предложения по ГПК.

Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия в препоръчителен формат А4.

Общи функции на служба „Регистратура“:

  • Приема и регистрира входящата кореспонденция;
  • Експедира изходящата кореспонденция;
  • Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция:
  • Води разносна книга;
  • Разпределя и направлява постъпилата поща;

На първата страница на всеки приет или издаден от съда документ се отбелязват регистрационният номер и датата на вписване и се полагат подписът и инициалите на деловодителя. При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на представено от него копие.

Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия, в препоръчителен формат А4, при спазване на процесуалните закони. Ако документът касае вече образувано дело, се посочва: съда, до когото се изпраща документа, отделението и състава, номера на делото и годината.

ВАЖНО: Необходимо е да се знае, че молби, с които се иска препис от решения или удостоверения, както и вносен документ за внесена държавна такса, се подават обикновено в деловодството.

Регистратура

стая № 2

тел.: 0605 640 16

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация