C C C C A+ A A- X

Съдебно-изпълнителна служба

Съдебно-изпълнителна служба

Работно време

  • от 8:30 ч. до 17:00 ч.

В съдебно-изпълнителна служба се извършват следните административни услуги:

  • Приемане на молби за образуване на изпълнителни дела, ведно с приложени изпълнителни листа, обезпечителни заповеди и др.
  • Извършване на справки по несвършени изпълнителни дела.
  • Приемане на документи за внесени суми по изпълнителни дела и изплащане на суми по изпълнителни дела.
  • Издаване на преписи по изпълнителните дела.
  • Издаване на удостоверения за липса на изпълнителни дела на физически и юридически лица.
  • Приемане на жалби и възражения по изпълнителните дела.

*Забележка: Служителите в службата нямат право да дават правни консултации.

 

Публичните продажби се обявяват на информационното табло в сградата на Районен съд – Омуртаг.

Интересуващите се от имотите/движимите вещи могат да се явят в канцеларията на Съдебно-изпълнителна служба, Съдебна палата, етаж 1, стая № 8, всеки присъствен ден и час и да прегледат книжата.

Предложения за участие в наддаването се подават в същата канцелария, като предварително се внася задатък от 10% върху началната цена на имотите/движимите вещи, по сметка на Държавен съдебен изпълнител в банка „Обединена българска банка“ АД, банкова сметка № BG60 UBBS 8002 3300 1250 30, BIC – UBBS BGSF.

Деловодител и секретар СИС

стая № 8

тел.: 0605 634 72

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация