C C C C A+ A A- X

Център за медиация

Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове (изпълняван по ОПДУ)

Във връзка с изпълнението на проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ и популяризиране използването на средствата на медиацията и възможностите на разработеният по проекта електронен портал са разработени четири видеоклипа.

Три от видеоклиповете съдържат информация с указания за ползване функционалностите на разработения по проекта централизиран електронен портал, насочени към следните целеви групи: граждани, медиатори и обучителни организации, а четвъртият видеоклип има за цел да популяризира медиацията като цяло.

Основната цел на проекта е намаляване на натовареността на магистратите чрез промяна на нормативната уредба и използване на алтернативни форми за разрешаване на спорове, включително въвеждане на електронно правосъдие.

Централизиран електронен портал за медиация

Нормативни документи и информация (видео информация)


 

Медиацията е извънсъдебен механизъм за разрешаване на спорове и представлява доброволна процедура, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Чрез медиация могат да бъдат решавани граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, както и спорове, свързани с права на потребители и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични (чл. 3 от Закона за медиацията).
Важно е да се отбележи, че медиаторът е безпристрастно лице. Той не е съдия и не налага решение по спора. Функциите на медиатор може да изпълнява само лице, вписано в Единния регистър на медиаторите. В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните. Медиацията е подходящо решение и когато двете страни по спора са в трайни отношения, които желаят да съхранят. Участието в процедурата по медиация е напълно доброволно – всяка от страните може да напусне процедурата, когато пожелае.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация