C C C C A+ A A- X

Заповед № РД-12-045 от 14 май 2020 г.

Дата на публикуване 14 май 2020 Последна редакция 15 май 2020 Новини Отпечатай

ЗАПОВЕД
№ РД-12-045
град Омуртаг, четвъртък, 14 май 2020 г.

 

На основание чл. 80, ал. 1 във връзка с чл. 65 от Закона за съдебната власт, приетите Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия и във връзка с Решение по протокол № 15 от дистанционно заседание чрез видеоконферентна връзка на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 12 май 2020 г.

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Достъпа до сградата на Районен съд – Омуртаг на страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела, както и на лица, които посещават сградата във връзка с дейността на държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията, както и за административни услуги, включително и във връзка с дейността на Бюро съдимост, да се осъществява през общия вход на съда с Община Омуртаг.
  2. Достъпа до сградата на работещите в Районен съд – Омуртаг да се осъществява от служебния вход.
  3. Всички влизащи в сградата на Районен съд – Омуртаг да носят маски и ръкавици.
  4. С оглед опазване здравето на всички работещи в Районен съд – Омуртаг и това на посещаващите ги, служба „Деловодство“, служба „Бюро съдимост“ и деловодството на „Съдебно – изпълнителна служба“ при Районен съд – Омуртаг да работят с граждани, адвокати и вещи лица със следното работно време: сутрин от 9.00 -12.00 ч., след обяд 14.00-17.00 ч.
  5. В служба „Деловодство“, служба „Бюро съдимост“, деловодството на „Съдебно – изпълнителна служба“ при Районен съд – Омуртаг и в кабинета на съдия по вписванията да се допуска влизане на не повече от един човек.
  6. Предвид необходимостта от дезинфекция и проветряване на залите, делата да се насрочват в графиците през по-голям времеви интервал по между им (напр. 20 минути или 30 минути).
  7. Призованите лица за насрочените дела следва да изчакват пред съдебната сграда началният час на съответното дело.
  8. В съдебните зали да се допускат само страните, адвокати и свидетели по конкретно дело. Страни и адвокати по следващото по ред насрочено дело да се допускат в сградата на съда след приключване на предходното.
  9. Свидетелите, непосредствено след изслушването им да напускат съдебните зали и сградата на съда, освен ако съдебният състав реши друго.

Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на Районен съд – Омуртаг и във вътрешната страница на съда за сведение и изпълнение на съдиите и съдебните служители, като един екземпляр се приложи към заповедната книга на Районен съд – Омуртаг.

 

Правила и мерки за работа на съдилища в условията на пандемия, приети с  решение по  Протокол № 15 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 12 май 2020 г.

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация