C C C C A+ A A- X

Ограничителни мерки с цел превенция и намаляване на риска от възникване и разпространение на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция SARS-CoV-2 (COVID-19).

Дата на публикуване 11 март 2020 Последна редакция 12 март 2020 Новини Отпечатай

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с Решение по т. 31 по протокол № 8 от заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 10 март 2020 г. на съдиите в Районен съд – Омуртаг е препоръчано да отсрочат разглеждането на делата в открито съдебно заседание до 27.03.2020 г. включително, като при отсрочване на делото, страните и другите участници в процеса ще бъдат своевременно уведомени за датите на следващите съдебни заседания.

В открито съдебно заседание по изключение ще се разглеждат наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража, дела за издръжка, дела за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и дела за незаконно уволнение, както и всички други дела, разглеждани в открито съдебно заседание, в изрично посочените случаи на чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

В откритите съдебни заседания ще се допускат само лицата призовани по съответните дела.

С оглед избягване струпването на хора пред и в деловодството на Районен съд – Омуртаг и в СИС при Районен съд – Омуртаг, е ограничен достъпа до тези помещения на лицата, които само придружават граждани и адвокати страни по дела, както и лица придружаващи граждани и адвокати, които подават искови молби, заявления, жалби, молби, искания и др.

На този етап са предприети необходимите мерки от хигиенно-санитарен характер в помещенията на Районен съд - Омуртаг.

Препоръчва се на всички граждани и адвокати да се възползват от възможностите за отдалечен достъп и извършване на справки по делата.

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация