C C C C A+ A A- X

Заповед № РД-12-024 от 16 март 2020 г.

Дата на публикуване 16 март 2020 Последна редакция 27 март 2020 Новини Отпечатай

ЗАПОВЕД
№ РД-12-024
град Омуртаг, понеделник, 16 март 2020 г.

 

На основание чл. 80, ал. 1 във връзка с чл. 65 от Закона за съдебната власт и Решение по протокол № 9 от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020 г.

ЗАПОВЯДВАМ:

 1. Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела в Районен съд – Омуртаг за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:
  - Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл. 270 от НПК;
  - Делата по чл. 66 от НПК;
  - Делата по чл. 67 от НПК
  - Делата по чл. 69 от НПК;
  - Делата по чл. 70 от НПК;
  - Мерките по чл. 72 и чл. 73 от НПК;
  - Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от НПК;
  - Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от НПК;
  - Делата по чл. 427 от НПК;
  - Делата по Раздел II от Закона за здравето;
  - Дела по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
  - Дела по чл. 355 от НК;
  - Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165, всички по НПК;
  - Дела образувани по искания с правно основание по чл. 159а от НПК;
 2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и търговски дела в Районен съд – Омуртаг, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:
  - Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
  - Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
  - Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
  - Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
  - Делата за обезпечаване на доказателства.
 3. Всички останали дела, извън посочените по т. 1 и 2 да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година.
 4. Входираните книжа в Районен съд – Омуртаг, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т. 1 и 2 от настоящата заповед да не се образуват в дела.
 5. Входираните книжа в Районен съд – Омуртаг, иницииращи съдебни производства по т. 1 и 2 от настоящата заповед да се докладват за разпределение на дежурния съдия.
 6. Подаването на всякакъв вид документи в Районен съд – Омуртаг да се извършва по пощата или по електронен път.
 7.  Справките по дела в Районен съд – Омуртаг да се извършват САМО по телефоните, обявени на сайта на съда или на електронния адрес.
 8. Свидетелствата за съдимост да се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.
 9. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т. 1 и 2.
 10. За разглеждане на делата по т. 1 и т. 2 да се ползва зала № 2.
 11. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т. 1 и т. 2 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г., включително.
 12. Призовките и съобщенията за делата по т. 1 и 2 да се извършват по телефон или по електронен път.
  Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на Районен съд – Омуртаг и във вътрешната страница на съда за сведение и изпълнение на съдиите и съдебните служители, като един екземпляр се приложи към заповедната книга на Районен съд – Омуртаг.

Свързани файлове

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация